BIO (ENGLISH)

Capslock begins making electronic music in the nineties, inspired by the extremely popular gabber house. The following years he leaves that scene behind and starts producing characteristic tracks with influences from breakcore, industrial and electro.

He starts playing gigs in 2004 and performs on the smallest squat parties as well as the biggest hardcore events in NL, BE, UK & USA. Meanwhile, Capslock releases his tracks on various labels and together with Baron Staalhard he starts their own label (and party organization) Ketacore Records in 2005.

Capslock's productions vary from slow and monotone to fast and chaotic, but always show his love for dark melodies and distorted beats.

Contact : joris@capslock.nu / www.capslock.nu


  BIO (NEDERLANDS)

Capslock begint met het maken van elektronische muziek in de jaren '90,  geïnspireerd door de extreem populaire gabberhouse. De jaren daarna laat hij die scene achter zich, en gaat eigenzinnige tracks produceren met invloeden van breakcore, industrial en electro.

In 2004 begint hij met optreden, en speelt op de kleinste kraakfeestjes evenals op de grootste hardcore events in NL, BE, UK & USA. Ondertussen brengt hij zijn tracks uit op diverse labels, en samen met Baron Staalhard richt hij in 2005 hun eigen label (en party organisatie) Ketacore Records op.

Capslock's producties variëren van langzaam en monotoon tot snel en chaotisch, maar tonen altijd zijn liefde voor duistere melodieën en krakende overstuurde beats.


Contact : joris@capslock.nu
/ www.capslock.nu
CAPSLOCK ON
OTHER NETWORKS